CÁP QUANG FPT SIÊU TỐC GÓI CƠ BẢN • Fiber F5
 • 16 Mb
 • 220.000đ /tháng

 • Trang bị wifi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng : Miễn phí hòa mạng + tăng thêm 1 tháng
  Epicuri intellegat vel at, ne dolorum disputationi nam venti um.
 • Trả trước 12 tháng : Miễn phí hòa mạng + tăng thêm 2 tháng
  Quo illud eleifend simil ique ex, vim corpora voluptatum trilla.


 • Fiber F4
 • 22 Mb
 • 250.000đ /tháng
 • Trang bị wifi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 1 tháng
 • Trả trước 12 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 2 tháng


 • Fiber F3
 • 27 Mb
 • 280.000đ /tháng
 • Trang bị wifi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 1 tháng
  Epicuri intellegat vel at, ne dolorum disputationi nam venti um.
 • Trả trước 12 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 2 tháng


 • Fiber F2
 • 32 Mb
 • 320.000đ /tháng
 • Trang bị wifi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 1 tháng
  Epicuri intellegat vel at, ne dolorum disputationi nam venti um.
 • Trả trước 12 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 2 tháng
  Quo illud eleifend simil ique ex, vim corpora voluptatum trilla.

CÁP QUANG FPT SIÊU TỐC GÓI DOANH NGHIỆP

FIBER PUBLIC

50 Mbps
 • Cam kết quốc tế 1.7Mbps
 • Số lượng IP tĩnh 1
 • Phí lắp đặt 500.000đ
 • Trả trước 6 tháng miễn 100% phí hòa mạng + Tặng 1/2 tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng miễn 100% phí hòa mạng + tặng 2 tháng cước thứ 13 và 14

FIBER BUSINESS

45 Mbps
 • Cam kết quốc tế 1.1Mbps
 • Số lượng IP tĩnh 1
 • Phí lắp đặt 500.000đ
 • Trả trước 6 tháng miễn 100% phí hòa mạng + Tặng 1/2 tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng miễn 100% phí hòa mạng + tặng 2 tháng cước thứ 13 và 14

FIBER DIAMON

80 Mbps
 • Cam kết quốc tế 3 Mbps Ut scripta referen
 • Số lượng IP tĩnh 1 IP + 8 Route
 • Phí lắp đặt 500.000đ
 • Trả trước 6 tháng miễn 100% phí hòa mạng + Tặng 1/2 tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng miễn 100% phí hòa mạng + tặng 2 tháng cước thứ 13 và 14

KHUYẾN MÃI CÁP QUANG FPT

KHUYẾN MÃI TRUYỀN HÌNH FPT

2

ĐỐI TÁC

LẮP MẠNG FPT
TRUYỀN HÌNH FPT
FPT TELECOM